Pályázat költségelvű bérlakás bérleti lehetőségének elnyerésére
2024. 03. 12., Kedd, 06:30

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7530 Kadarkút, Petőfi Sándor utca 2., nevében Kadarkút Város Önkormányzat Polgármestere Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2024.(II.29.) határozata alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018. (VI.1.) rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) 5. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás legkorábban 2024.04.02. napjától megnyíló bérleti lehetőségének elnyerésére.

A megpályázható költségelvű bérlakás adatai:

Kossuth Lajos utca 16-18 szám földszint 1. ajtószám

A bérlakás jellemzői: alapterülete 73 m2, komfortos komfortfokozat, hagyományos fafűtés. Helyiségek: előtér, 2,5 lakószoba, konyha-étkező, WC-fürdőszoba. Külső fatároló.

A bérleti díj összege: 43.946 Ft/hó, míg a fatároló bérleti díja 2.000 Ft /hó. A lakásbérleti díj nem tartalmazza a közműszolgáltatások díjait.

 

A bérlakás a pályázat benyújtási ideje alatt tekinthető meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal lakásügyi ügyintézőjével telefonon (82/581-003) vagy személyesen történt előzetes időpont egyeztetést követően.

 

A pályázat benyújtásának ideje:

2024. március 11. napjától 2024. április 05. nap 12.00 óráig

 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra írja rá: Lakásbérleti pályázat költségelvű bérlakásra

A pályázat benyújtásának helye: Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 7530 Kadarkút, Petőfi Sándor utca 2.

A boríték bal felső sarkába írják fel a pályázó nevét és címét.

A pályázat benyújtható:

 • személyesen Vas Róbertné főelőadónál vagy
 • postai úton könyvelt postai küldeményként vagy
 • elektronikus benyújtás esetén: Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal, Kadarkút, Petőfi S. u. 2., KRID 45111133, rövid név: KADONK.

Postai úton történő beadás esetén a határidő akkor tekinthető megtartottak, ha a küldeményt a posta legkésőbb a pályázati határidő lejártának napján igazoltan átvette.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton részt vehet minden cselekvőképes, nagykorú személy, aki/nek:

 • állandó lakcíme Kadarkút város területén van - a pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a Képviselő-testület vagy annak megbízottja jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakcímen ellenőrizni
 • vállalja, hogy a bérleti szerződésben meghatározott lakbér lakáshasználathoz kapcsolódó díjakat (rezsit) a lakásbérlet teljes időtartama alatt határidőre megfizeti
 • Költségelven bérbeadott lakás igényelhető, ha sem az igénylő, sem a vele együtt költözők nem rendelkezik/rendelkeznek Kadarkút város közigazgatási területén belül lakóingatlan olyan tulajdonjogával, vagy lakóingatlanra bejegyzett olyan használati joggal, amely tulajdonjog, vagy használati jog kizárólagosan őt/őket illeti meg.
 • A város foglalkoztatottsági és gazdasági helyzetének javítása érdekében – a (2) bekezdéstől eltérően – a településen vállalkozási tevékenységet folytató és a helyi lakosság foglalkoztatását elősegítő személyek lakhatásának megoldásához bérbeadó az igénylő kérelmére, pályázati eljárás lefolytatása nélkül, eseti elbírálás alapján lakás biztosítható.
 • A lakásbérleti jogviszony a vállalkozási tevékenység végzésének idejére szól. A vállalkozási tevékenység megszűnésével, a vállalkozással szemben indított csőd, vagy felszámolási eljárással egyidőben a lakásbérleti jogviszony is megszűnik.
 • A költségelven bérbe adott lakás szolgálati jelleggel is bérbe adható az önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel, egészségügyi szolgáltatóval, vagy az önkormányzat területén működő rendvédelmi szervvel vagy köznevelési intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló pályázónak a foglalkoztatási jogviszony időtartamáig. Amennyiben a bérlő munkaviszonya megszűnik elhelyezési igény nélkül köteles a lakást elhagyni a munkaviszony megszűnését követő 15 napon belül.

A bérleti jogviszony időtartama:

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozott időtartamú, 5 éves bérleti szerződést köt.

A pályázóval együtt költöző személyek köre:

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket az 1993. évi LXXVIII. törvény 21.§-a alapján a leendő Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat.

Jövedelmi és vagyoni feltételek:

A jövedelem számításának és igazolásának szabályit a Tájékoztató a pályázati űrlap kitöltéséhez megnevezésű útmutató tartalmazza.

A meghirdetett bérlakásra olyan személy pályázhat, akinek vagy házastársának/élettársának vagy a vele együttköltöző hozzátartozójának Kadarkút város területén nincs a kizárólagos tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető ingatlanja és nem rendelkezik másik önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti vagy bérlőtársi jogával.

Érvénytelenségi okok:

A képviselő-testület a pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja, amennyiben a pályázó:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • a pályázatot nem határidőre nyújtotta be
 • pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon nyújtotta be,
 • több pályázati nyomtatványt nyújtott be - ez esetben minden pályázata érvénytelen
 • A bérlőnek bérleti díj-, vagy közüzemi díjtartozása van vagy bár a tartozását már megfizette a bérleti jogviszonya tartozás miatt felmondással megszűnt. vagy bármilyen más jogcímen tartozása van a Bérbeadó felé
 • együttköltöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújtott be - ebben az esetben az a pályázat érvénytelen, amelyen a külön pályázatot benyújtó személy együttkötöző családtagként van feltüntetve.
 • a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl
 • a kért igazolásokat a pályázat időtartama alatti határidőben nem csatolja be
 • pályázati nyomtatványon feltüntetett lakcíme bizonyíthatóan fiktív

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy

 • a lakásbérleti díjat a Bérbeadó - a hivatkozott rendeletnek megfelelően - módosíthatja, a lakbér mértékét felülvizsgálhatja.
 • a Bérbeadó által számlázott lakbért a Bérlő minden hónapban előre, a számlán feltüntetett fizetési határidőig, a közműszolgáltató által kiszámlázott szolgáltatások díjat a szolgáltatási szerződésben meghatározott módon és időben köteles megfizetni.
 • a pályázó a jelen pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a képviselő-testület, mint tulajdonos, a jelen pályázat tárgyát képező bérlakás közműveivel kapcsolatos, az előző Bérlő által esetlegesen felhalmozott közműtartozásokért és az ebből eredő jogkövetkezménykért nem vállal felelősséget.
 • életvitelszerűen köteles a bérlakásban lakni az a pályázó, akivel a szerződés megkötésre kerül.

 

A bírálati eljárás

A benyújtott pályázatok elbírálására a lakásrendelet 6.§-a alapján kerül sor.

 

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy érvényes benyújtott pályázat mellett is az adott lakás(ok)ra kiírt pályázatot indokolás nélkül visszavonja.

 

Adatkezelési tájékoztató:

Tájékozattuk a pályázókat, hogy a pályázatban megadott személyes adatokat a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal (címe: 7530 Kadarkút, Petőfi Sándor utca 2., tel: (82) 581-003, email: hivatal@kadarkutph.hu) kezeli. Az adatkezelés célja a lakáspályázat lebonyolítása. Az adatkezelésről és az érintett jogok gyakorlásáról további részletes tájékoztatást személyes megkeresés útján teljesítünk.

 

 

                                                                                                                                                Karsai József
                                                                                                                                                polgármester

Kapcsolódó fileok

Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 07. 12. 11:32

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDkadarkut.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentkadarkut.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
Fel