Mini bölcsőde kialakítása és óvoda udvar fejlesztése

Kedvezményezett:erfa infoblokk

KADARKÚT ÉS TÉRSÉGE ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt kiemelt jelentőségű célja, hogy a kadarkúti bölcsőde kialakításával hozzájáruljon a kisgyermekes családok mielőbbi munkába állásának és/vagy helyben maradásának elősegítéséhez, biztosítani tudják a településen felmerülő efféle igényeket is. A projekt elsődleges célja a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők jelenlegi 62%-os arányának 2023-ra 65%-ra emelése.

Emellett további fontos cél, hogy a megvalósuló eszközbeszerzéssel mind a településen, mind a környező településeken biztosítva legyen a megfelelő óvodai és bölcsődei oktatás elérése, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosításával. Az óvoda vezetősége célul tűzte ki egy olyan intézmény megteremtését, amely képes arra, hogy egyenlő esélyeket biztosítson a működési területén élő családok, gyermekek számára egy színvonalas és minőségi óvodai és bölcsődei szolgáltatás elérésére, valamint a hozzáférhetőség területi különbségeinek csökkentésére.

A projekten belül az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 •   Új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létrehozása
 • Bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések, udvari játékok, csoportszobai bútorok), eszközök (konyhai eszközök, fejlesztő eszközök)
 • Informatikai eszközök, berendezések beszerzése
 • Járműbeszerzés

A projekt megvalósítása során a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek, a védett természeti és kulturálisértékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkező környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszűntetjük.

Nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás a mini bölcsőde eszközeinek beszerzésével kívánja a bölcsőde kialakításának esélyét biztosítani. Cél, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek egyrészt hozzájárulnak a kisgyermekek a testi és szellemi fejlődéséhez, másrészt használatuk biztonságos.

A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az intézmény által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalon legyenek elérhetők, illetve az óvoda és a bölcsőde képes legyen megadni az odajáró gyermekeknek mindazt, amit sajnálatos módon a családjuk nem képes biztosítani, szociális helyzetük miatt. Az eszközök fejlesztésével az óvoda nem csupán a korábban végrehajtott infrastrukturális fejlesztésével járul hozzá a kisgyermekek minőségi környezetben való neveléséhez, hanem a minőségi szolgáltatás nyújtásával is, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő, színvonalas és minőségi eszközök megléte is, amelyek egyrészt a kényelmüket, másrészt a fejlesztésüket szolgálja.

A fejlesztésünk célja, hogy az esélyegyenlőség szem előtt tartásával csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, kialakuljanak az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei és ezáltal a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítva legyen. Célunk a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a területi különbségek leszakadásának mérsékelése, egy olyan élettér kialakítása, amely a népességet a településen tartja, vagy a településre vonzza.

A fejlesztéssel mind az óvoda, mind a mini bölcsőde megfelelő körülményeket és megfelelő minőségű szolgáltatásokat lesz képes nyújtani a bölcsődések és az óvodások számára, egyenlő esélyeket biztosítva a Kadarkúton és a környező településeken élőknek, hogy ők is minőségi bölcsődei és óvodai szolgáltatásban részesüljenek.

A projekt során az alábbi partnerségi kapcsolatok valósulnak meg:

 • Együttműködési megállapodás jön létre Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás, a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda, valamint a „Csupaszív” Biztos Kezdet Gyerekház között. A felek a pályázat előkészítése, tervezése és megvalósítása során az alábbi szakmai együttműködéseket biztosítják:
 • A „Csupaszív” Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda vállalja:
 • Segít az együttműködési-partnerségi kapcsolat kiépítésében.
 •  Részt vesz a bölcsődei rendezvényeken a szülőkkel, gyerekekkel együtt.
 •  A gyerekház havonta egyszer fogad bölcsődei csoportot közös játékra, foglalkozásra.
 •  Az óvoda részt vesz a bölcsődés korú gyermekek óvodai életre való felkészítésében.
 •  Szakmai együttműködésével

    Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás vállalja:

 •   „Csupaszív” Biztos Kezdet Gyerekházzal közös bölcsődei programok szervezését.
 •  Együttműködők részére biztosítja a tapasztalatcserét.
 •  A Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás által a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhíváshoz kapcsolódó „Minibölcsőde kialakítása” című projekt tervezésébe és megvalósításába a „Csupaszív” Biztos Kezdet Gyerekházat bevonja.

Az együttműködés területei:

A felek megállapodnak abban, hogy a pályázat előkészítése, majd a pályázat benyújtását     követően, sikeres pályázati elbírálás esetén a projekt továbbfejlesztése során együttműködnek az     alábbi területeken:

 •  projekt célcsoportjainak elérése, hatékony bevonása a projekt előkészítése, fejlesztése, megvalósítása során,
 •  társadalmi igények széleskörű feltérképezése, ezek beépítése a projektbe,
 •  célok definiálása az érintettek bevonásával,
 •  projekt tervezése az érintettek bevonásával,
 •  projekt értékelése.

Az együttműködés módszerei:

 • Az együttműködők képviselői személyesen vesznek részt a projekt előkészítése és fejlesztése során tartott megbeszéléseken, rendezvényeken.
 • Az együttműködők képviselői személyesen működnek közre a célcsoport minél szélesebb körű elérésében, tájékoztatásában, a célcsoportok véleményének közvetítésében, a célcsoportok érdekeinek képviseletében.
 • Együttműködési megállapodás jön létre Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás, a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda, valamint a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ között. A felek a pályázat előkészítése, tervezése és megvalósítása során az alábbi szakmai együttműködéseket biztosítják:

A Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint a Kadarkúti Gyermekkert Óvoda vállalja:

 •  Segít az együttműködési-partnerségi kapcsolat kiépítésében.
 • Szükség esetén részt vesz a családlátogatásokon.
 • Segítséget nyújt a családi nevelés problémáinak felismerésében.
 •  Folyamatosan kapcsolatot tart a mini bölcsőde és az óvodai intézmény vezetőjével.
 •  Részt vesz a bölcsődei és óvodai rendezvényeken. Segíti az intézményvezetőket ezek előkészítésében és lebonyolításában, ezekhez kapcsolódó programokat szervez.
 •  Szakmai együttműködésével segíti a Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás 7530 Kadarkút, Petőfi S. utca 2. által a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhíváshoz kapcsolódó „Mini bölcsőde kialakítása és óvoda udvar fejlesztése” című projekt tervezését és megvalósítását.

 Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás vállalja:

 • Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központtal és a Kadarkúti Gyermekkert Óvodával közös bölcsőde, óvodai programok szervezését.
 • Együttműködők részére biztosítja a tapasztalatcserét.
 • Folyamatosan tájékoztatja a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársait a gyermekek szociális hátrányairól, higiéniás problémáiról, igazolatlan hiányzásokról.
 • A programok szervezésébe bevonja az együttműködő partnereket.
 • Támogatja a gyermekvédelmi programok lebonyolítását.
 • A Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás által a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhíváshoz kapcsolódó „Minibölcsőde kialakítása és óvoda udvar fejlesztése” című projekt tervezésébe és megvalósításába a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központot és a Kadarkúti Gyermekkert Óvodát bevonja.

Az együttműködés területei:

A felek megállapodnak abban, hogy a pályázat előkészítése, majd a pályázat benyújtását     követően, sikeres pályázati elbírálás esetén a projekt továbbfejlesztése során együttműködnek az     alábbi területeken:

 • projekt célcsoportjainak elérése, hatékony bevonása a projekt előkészítése, fejlesztése, megvalósítása során,
 • társadalmi igények széleskörű feltérképezése, ezek beépítése a projektbe,
 • célok definiálása az érintettek bevonásával,
 •  projekt tervezése az érintettek bevonásával,
 • projekt értékelése.

Az együttműködés módszerei:
Az együttműködők képviselői személyesen vesznek részt a projekt előkészítése és fejlesztése során tartott megbeszéléseken, rendezvényeken.
Az együttműködők képviselői személyesen működnek közre a célcsoport minél szélesebb körű elérésében, tájékoztatásában, a célcsoportok véleményének közvetítésében, a célcsoportok érdekeinek képviseletében.

A projekt hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2019.07.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0036

Mini bölcsőde kialakítása és óvoda udvar fejlesztése
Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 06. 21. 10:04

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDkadarkut.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentkadarkut.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
Fel