PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: kadarkúti id. Kapoli Antal Művelődési Ház intézményvezető
2024. 03. 11., Hétfő, 13:58

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Kadarkút Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kadarkúti id. Kapoli Antal Művelődési Ház intézményvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

Munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A munkavégzés helye: 7530 Kadarkút, Petőfi Sándor u. 1.

Betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kadarkút Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (költségvetési szerv) vezetése.
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az intézmény szakszerű és törvényes szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi.

Feladata a közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség;
 • iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
 • Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat.
 • Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.
 • „B” kategóriás jogosítvány.

Javadalmazás:
A Munka törvénykönyve szerint, a munkakörre korábban vonatkozó Kjt. rendelkezéseit alapul véve.

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2024.06.01-től 2029.05.31. napjáig.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben.

Pályázathoz csatolandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hitelt érdemlő igazolása
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat hitelt érdemlő igazolása, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testülettől zárt ülésen történő tárgyalást kér-e

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 10.

Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Kadarkút Város Önkormányzata címére történő megküldéssel (7530 Kadarkút, Petőfi Sándor u. 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat iktatószámát: Kad/425-1/2024., valamint a munkakör megnevezését: id. Kapoli Antal Művelődési Ház intézményvezető.


Pályázat elbírálásának módja és határideje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő tizenöt napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú – bizottság hallgatja meg. A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Határidő: 2024. május 15.

Pályázati felhívás közzétételének helye: Kadarkút Város Önkormányzat honlapja: www.kadarkut.hu

Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: Karsai József Kadarkút város polgármestere a 82/581-003-as telefonszámon.

 

Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 04. 12. 20:42

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDkadarkut.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentkadarkut.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
openingPopupDisplayedkadarkut.huA nyitó felugró ablak bezárását tárolja, hogy ne jelenjen meg minden oldalletöltéskor.Munkamenet vége
Fel